top of page

BIJBEROEP

Al meer dan 10 jaar ondertussen werk ik voor Pleegzorg West-Vlaanderen.

Omdat het wat begon te kriebelen, ben ik gestart met een nieuwe uitdaging. Ik ben begonnen als klinisch orthopedagoog in bijberoep.

Ik plan om aan opvoedingsondersteuning te doen met als insteek de emotionele ontwikkeling.

Doorheen mijn carrière in pleegzorg nam ik al heel vaak de SEO-R² af om de emotionele ontwikkelingsleeftijd van pleegkinderen in kaart te brengen.

Ik bouwde hierrond heel wat expertise op en begeleidde al heel wat pleegouders in hun zoektocht naar het omgaan met hun pleegkind (-eren).

Het leerde mij vooral dat het aanpassen van de omgeving aan een eventueel emotioneel lagere ontwikkelingsleeftijd heel helpend kan zijn voor kinderen en vaak een emotionele groei met zich meebrengt.

Bedoeling is nu om deze expertise ook te gebruiken buiten pleegzorg en alle ouders te helpen bij de aanpassing van hun thuissituatie aan de emotionele ontwikkelingsleeftijd van hun kind.

Foto annelies.jpg
Home: Over

ANNELIES VERRAES

Aanbod

INSCHALING EMOTIONELE ONTWIKKELING

Het kan gebeuren dat ingrijpende gebeurtenissen in het leven van een kind ervoor zorgen dat de emotionele ontwikkeling niet normaal verloopt en niet gelijkloopt met de cognitieve ontwikkeling. Dit kan voor gedrag zorgen dat soms moeilijk te begrijpen is. Uitspraken als: "mijn kind luistert niet, een beloningssysteem werkt niet, niets lijkt hem te raken, ik moet regels 1000 keer herhalen en dan nog leert hij het niet" kunnen wijzen op een lagere emotionele ontwikkeling. Om deze lagere emotionele ontwikkeling in kaart te brengen, kan een SEO-R² afgenomen worden.

OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Eenmaal de emotionele ontwikkeling in kaart gebracht werd, kan de omgeving aangepast worden aan de lagere emotionele ontwikkelingsleeftijd van het kind. Hiervoor krijgt u tips en adviezen op basis van de emotionele ontwikkelingsfase waarin uw kind zich op dat moment bevindt. Theorie en praktijk leren ons immers dat een kind pas emotioneel kan groeien als het aangesproken wordt op de emotionele ontwikkelingsleeftijd waarin het zich op dat moment bevindt.

Home: Diensten
Foto.jpg

SEO-R²

Anton Dosen ontwikkelde in 1990 een eerste experimenteel schema voor schatting van het niveau van de Emotionele Ontwikkeling (SEO). Op basis daarvan ontwikkelden Vlaamse experten ism SEN vzw een volwaardige Schaal voor Emotionele Ontwikkeling - Revised (SEO-R, 2012) en een handleiding. Vervolgens werd de betrouwbaarheid van deze schaal wetenschappelijk onderzocht en werd de SEO-R op basis van feedback en clinici en experten grondig aangepast en bewerkt. Het resultaat is de SEO-R².
De SEO-R² is een discussie-instrument waarbij bij 13 domeinen moet nagedacht worden over de vraag in welke fase (1,2,3,4 of 5) het kind zich bevindt. Hiertoe zijn twee respondenten nodig die het kind tenminste 6 maand kennen.
De SEO-R² werd oorspronkelijk ontwikkeld voor personen met een verstandelijke beperking. Ondertussen toonde onderzoek aan dat de  schaal ook kan gebruikt worden voor alle doelgroepen en leeftijden.

Home: Openingstijden

TARIEVEN

AFNAME SEO-R²

De afname van de SEO-R² gebeurt in twee gesprekken. Het eerste gesprek is de afname zelf en duurt gemiddeld 3 uur. Tussen het eerste en het tweede gesprek wordt een verslag gemaakt. Tijdens het tweede gesprek wordt het resultaat van de inschaling besproken en worden adviezen en tips meegegeven.
Een inschaling kost 60 euro per uur. Je rekent 3 uur voor de afname en een uur voor de terugkoppeling. Het maken van een verslag kost 50 euro. Zo kost een volledige inschaling 290 euro.

OPVOEDINSGONDERSTEUNING

Indien gewenst kunnen na de inschaling oudergesprekken volgen om de omgeving aan te passen aan de emotionele ontwikkelingsleeftijd van het kind.
Oudergesprekken kosten 60 euro per uur.

WAAR?

Indien ouders dit verkiezen, kunnen huisbezoeken bij u thuis gepland worden. Hiervoor wordt een kilometervergoeding van 0.4euro per kilometer gerekend.
Er kan ook gekozen worden om tot bij mij te komen. DIt kan in een lokaal van huisartsenpraktijk de Watertoren, Deken Darraslaan 44 te Tielt.

Home: Lijst

OVER

Wie ben ik?

In 2002 studeerde ik af als master in de pedagogische wetenschappen optie orthodagogiek aan de Universiteit van Gent.
Daarna werkte ik een 6-tal jaar in de sector van personen met een verstandelijke beperking. Ik werkte achtereenvolgens in St. Jan De Deo in Handzame, de Engelbewaarder in Aartrijke en DVC Heilig Hart in Deinze. Tijdens deze periode werkte ik met de doelgroep van volwassenen met een matig tot diep verstandelijke beperking.
In 2009 zette ik de stap om als orthopedagoog te gaan werken voor de WDSI, een dienst voor pleegzorg voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Zo bleef ik toch nog wat aan de doelgroep van mensen met een beperking verbonden.
Het was in deze periode dat ik begon deel te nemen aan de kenniskring van orthopedagogen vanuit het toenmalige SEN. Tot op vandaag maak ik nog altijd deel uit van deze kenniskring waar we vooral verder onze kennis en expertise uitbreiden door ze met elkaar te delen, maar waar we ook elkaars hulp kunnen inroepen bij het inschalen van een moeilijke casus.
In 2014 ontstond Pleegzorg West-Vlaanderen, een fusie van de 6 pleegzorgdiensten van West-Vlaanderen waar ik ingezet werd als psycho-pedagoog verbonden aan  team Kortrijk minderjarigen.
Gedurende mijn hele periode in pleegzorg ben ik bezig met emotionele ontwikkeling en de SEO-R². Ook de doelgroep van kinderen met een beperking blijft mij in pleegzorg nauw aan het hart liggen.
In het voorjaar van 2020 volgde ik een opleiding tot gecertificeerd beoordelaar.

Home: Over

CONTACT

U kunt mij contacteren via mail of via GSM.

0476/756361

Home: Contact
bottom of page